Groep 7 oefenen

Hier kunnen kinderen uit groep 7 zich voorbereiden op de Entree toets. Als je op een onderwerp klikt, ga je verder naar de opdrachten... Succes met oefenen!

Taal oefenen groep 7

Het onderdeel Entree taal van de toets bestaat uit spelling, tekstbegrip (of: begrijpend lezen), werkwoorden, woordenschat en schrijven van teksten. Een Entree toets telt wel vier taken taal! Je kunt klikken op een van de taalopgaven, ze bestaan uit ongeveer vijf opgaven. Lees ze eerst eens rustig door! Wist je dat veel kinderen fouten maken omdat ze de opgaven niet goed lezen?

voorlezen

Rekenen oefenen groep 7

Hier kun je oefenen voor de rekenopgaven voor de Entree toets. We proberen zo veel mogelijk verschillende opdrachten te maken. Breuken, delen, keersommen, percentages,procenten, verhaaltjessommen en nog veel meer. Wist je dat er ook rekenspelletjes op de site staan?

voorlezen

Studievaardigheden groep 7

Studievaardigheden en informatieverwerking zijn erg belangrijk. De basisschool geeft hier veel aandacht aan met het oog op je vervolgopleiding. Zo zijn er o.a. opgaven welke kennis van naslagwerken test en opdrachten waarbij je zelf een naslagwerk moet lezen en begrijpen, zoals een woordenboek of een tekst van het internet.

voorlezen

wereldoriëntatie groep 7

Wereldoriëntatie en geschiedenis zijn een verzamelnaam voor kennis van de wereld. Vaak verwerkt in thema′s, zoals duurzame ontwikkeling, burgerschapsvorming of omgaan met water. Veel informatie over de wereld staat in boeken, in de vorm van teksten, foto′s, kaarten, grafieken en schema′s.

voorlezen

Kids4cito