Groep 6 rekenen

voorlezen
Oefenen met rekenen als voorbereiding op je toetsen.

11 t/m 20

Rekenen

21 t/m 30

Rekenen

31 t/m 40

Rekenen

Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets