Speel een spelletje Tetris

Probeer de blokkjes op de juiste wijze te stappelen.

Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets