Wat is het lijdend voorwerp in de volgende zinnen?

Opgave 01

Rashid liet de pen op de grond vallen.


Opgave 02

De beer ving de vis met zijn klauwen.


Opgave 03

Simone kocht op maandag bloemen in de winkel.


Opgave 04

Geertje gaf een schrift aan haar beste vriendin.


Opgave 05

Richard zette het alarm aan voor hij wegging.Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets