In de volgende opgaven moet je de persoonsvorm zoeken.

Opgave 01

De jongens hingen het schilderij aan de muur.


Opgave 02

De vrouwen zaten aan de kant van de weg.


Opgave 03

Waarom doe jij dat elke keer?


Opgave 04

Kun jij de planten even water geven?


Opgave 05

Hij gaf het boek aan zijn klasgenootje.Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets