Opgave 01

Welke som heeft dezelfde uitkomst als 55 + 36?


Opgave 02

Welke som heeft dezelfde uitkomst als 104 + 53?


Opgave 03

Welke som heeft dezelfde uitkomst als 154 + 203?


Opgave 04

Welke som heeft dezelfde uitkomst als 620 + 63?


Opgave 05

Welke som heeft dezelfde uitkomst als 980 + 373?Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets