Opgave 01

Waarom noemen we de vroegste geschiedenis prehistorie?

prehistorie


Opgave 02

prehistorie

Welk voorwerp hoort niet bij de prehistorie?


Opgave 03

Wie zei dat alle mensen christen moesten worden?


Opgave 04

keizer Karel de Grote

Wat doet de Keizer Karel de Grote op de tekening?


Opgave 05

De mannen die in kloosters woonden, noemen wij monniken. Ze schreven boeken met een ganzeveer en daar deden ze heel lang over. Ook werkten ze op het land en ze verzorgden zieken. Ook nu kun je nog monnikenwerk doen.

Wat bedoelen ze daarmee?

monnikenwerkBestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets