Opgave 01

Wat is een zonnestelsel?


Opgave 02

Op een dag staat deze weerkaart in de krant

Weerkaart

In welke maand van het jaar kan deze weerkaart in de krant hebben gestaan?


Opgave 03

Kijk nog eens naar de weerkaart van opgave 2. Waar zal het regenen?


Opgave 04

Dit is een peilschaal. Je ziet ze overal in Nederland in sloten en kanalen. Je kunt er op zien hoe hoog of hoe laag het water staat.

peilschaal

In het rode vakje op deze peilschaal staat 12 m. Dat betekent plus 12 NAP (NAP = Normaal Amsterdamse Peil. Het is de gemiddelde hoogte van het zeewater in Nederland). Waar zal deze peilschaal staan?


Opgave 05

Op dit kaartje zie je de kaart van Nederland.

Nederland

Wat is waar?



Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets