Opgave 01

Welk woord is fout geschreven?


Opgave 02

Welke zin is fout geschreven?


Opgave 03

Welk werkwoord is fout gespeld?


Opgave 04

Bij welke persoonsvorm ontbreekt de t?


Opgave 05

Welk woord is fout geschreven?Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets