Opgave 01

Welk woord zegt het meest over de betekenis van plagen?


Opgave 02

Welk woord is het tegengestelde van hygiënisch?


Opgave 03

Als we willen winnen moeten we de tegenpartij wel......


Opgave 04

Wat is een ander woord voor emotioneel?


Opgave 05

Marian is makelaar. Dit betekent dat zij....Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets