Opgave 01

Mirco maakt een werkstuk over Willem van Oranje.

studievaardigheden

In welk boek zoekt hij?


Opgave 02

Waar staan de woorden in alfabetische volgorde?


Opgave 03

studievaardigheden

Wat is de overtreffende trap van onmis’baar?


Opgave 04

Sahid gaat op familiebezoek in Marokko. Ze willen niet te veel betalen om naar Cherif Al Idrissi airport te vliegen. Ze kijken op internet. Waar kunnen ze nog meer informatie vinden?

Cherif Al Idrissi airport


Opgave 05

In een woordenboek staat op de linker bladzijde bovenaan het woord Keuzeschakelaar.
Op de rechterbladzijde staat bovenaan het woord Kiezel.
Welk woord vind je op linker bladzijde?Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets