Opgave 01

Waar staan de getallen 1/3 - 3/4 - 1/2 - 2/5 op volgorde van klein naar groot?


Opgave 02

Ruim 30 procent is ongeveer


Opgave 03

0,703 = 7/10 + . . .


Opgave 04

Als 50% van een getal gelijk is aan 2.500, dan is 20% van dat getal gelijk aan:


Opgave 05

Hoeveel maal 250 gram is gelijk aan 5 kg?

5 kilogramBestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets