Opgave 01

Waar in Nederland is deze foto gemaakt?

Foto


Opgave 02

Het evenwichtsorgaan verzamelt informatie over beweging en balans.

evenwichtsorgaan Waar zit het evenwichtsorgaan?


Opgave 03

De Afsluitdijk is een belangrijke waterkering en verkeersweg in Nederland. De waterkering sluit het IJsselmeer af van de Waddenzee.

Afsluitdijk Wat is de lengte van de Afsluitdijk?


Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets